REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ROZWAL.TO z dnia 23 lutego 2018 roku

 

1. Serwis rozwal.to (dalej "Platforma") służy do podnoszenia poziomu edukacji z obszaru bezpieczeństwa IT.

2. Platformę dostarcza: 

Securitum Szkolenia Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków

NIP: 6793133749, KRS: 0000636991

Kontakt: rozwal@securitum.pl

(dalej: "SECURITUM")

3. Użytkownikiem (dalej: "Użytkownik") jest każda osoba, która zarejestrowała się na Platformie i utworzyła swoje indywidualne konto.

4. Płatności na Platformie realizowane są przez zewnętrzny podmiot - PayU. 

5. SECURITUM nie realizuje zwrotów za abonament i inne treści wykupione przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy.

6. W przypadku, gdy na skutek polecenia przez Użytkownika (realizowanego mechanizmem serwisu rozwal.to), inna osoba fizyczna wykupi abonament na korzystanie z Platformy, w takim przypadku Użytkownik polecający otrzyma wydłużenie swojego abonamentu o kolejny 1 (jeden) dzień. 

7. Dostęp do Platformy może być przyznany dla uczestników szkoleń organizowanych przez SECURITUM lub podmioty powiązane. Użytkownicy uzyskujący dostęp do Platformy w ramach szkolenia mogą skorzystać z wydłużenia dostępu na zasadach opisanych w pkt. 6 powyżej.

8. Przed dokonaniem zakupów w ramach Platformy, Użytkownik powinien zapoznać się z ogólnym opisem treści dostępnych w wersji płatnej - oznaczonych jako treści PREMIUM.

9. Treści dostępne oraz linkowane na Platformie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym.

10. Zakazane jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do działań niezgodnych z prawem, działań nieetycznych, wykorzystanie zdobytej wiedzy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

11. Zakazane jest wykonywanie ataków bezpośrednio na domenę rozwal.to

12. Zakazane jest wykonywanie ataków brute-force na domenę rozwal.to

13. SECURITUM przechowuje w logach wszystkie informacje, które są wysyłane od Użytkowników - m.in. źródłowy adres IP oraz szczegóły requestów HTTP.

14. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości - serwujemy Cookies.

15. W przypadku stwierdzenia przez SECURITUM naruszenia któregokolwiek postanowień pkt. 10-12 oraz 18-20 Regulaminu, SECURITUM może zablokować dostęp Użytkownika w trybie natychmiastowym. Punkt 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

16. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wysyłanie informacji w formie wiadomości e-mail od załogi rozwal.to. Wiadomości e-maile będą bezpośrednio związane z działaniem Platformy.

17. Zabrania się dzielenia rozwiązaniami z innymi Użytkownikami oraz publikowania rozwiązań zadań.

18. Zabrania się kopiowania treści zadań, teorii i filmów edukacyjnych zamieszczonych na Platformie.

19. Zabrania się udostępniania osobom trzecim treści zadań, teorii i filmów edukacyjnych zamieszonych na Platformie.

20. Zabrania się udostępniania osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta.

21. SECURITUM nie ponosi odpowiedzialności za:

1) formę oraz treść, w szczególności poprawność materiałów umieszczonych na Platformie,

2) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Platformy,

3) prawidłowość działania zamieszczonych na Platformie narzędzi i rozwiązań, w szczególności za wszelkie szkody i korzyści utracone przez Użytkownika w związku z nieprawidłowym ich działaniem,

4) skutki zainstalowania przez Użytkownika programów pobieranych za pośrednictwem Platformy,

5) niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie programów pobieranych przez Użytkowania za pośrednictwem Platformy.

22. SECURITUM przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Platformy, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją nowego brzmienia Regulaminu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.

23. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną.

24. SECURITUM przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.

25. Zasady podstępowania z danymi osobowymi: 

SECURITUM jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z portalu rozwal.to,

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie czasu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy korzystania z portalu rozwal.to oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

- Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do GIODO/stosownego organu nadzoru w sytuacji kiedy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przenoszone ani udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody.

- Do dnia 25 maja 2018 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )